Tel: +90 (412) 241 1000/8568 | Mail: cumaliz@yahoo.com


İSTİLACI YABANCI OTLARLA BİYOLOJİK MÜCADELE

İstilacı bitkiler (yabancı otlar), genel olarak dışarıdan taşınan ve özellikle de popülasyonları üzerinde önemli bir baskılayıcı unsur olan doğal düşmanlarının

İSTİLACI BİTKİLERİN MÜCADELESİ

Son yüzyıldan itibaren bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucunda ulaştırma sektöründe önemli ilerlemeler meydana gelmiştir.

ÜLKEMİZDE İSTİLACI TÜRLERE GENEL BİR BAKIŞ

Tarımsal üretim sistemlerinin sürdürülebilir kullanılmasında biyolojik çeşitlilik, anahtar rollerden birini üstlenmektedir...

MESAFEYE BAĞLI DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ VE ÖNEMİ

Ekolojide önemli konulardan biri de bitki toplulukların mesafeye bağlı değişkenliklerinin tanımlanması ve var olan desenlerin açıklanmasıdır...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İSTİLACI BİTKİLER – GENEL BAKIŞ

Dünya oluşumundan bugüne kadar sürekli olarak doğal bir değişim ve dönüşüm içerisinde bulunmuştur...

ERKEN TANI, TAKİP VE BİLGİ SİSTEMİ

Dünya genelinde artan sayıda İstilacı Yabancı Türü (İYT); farklı ekosistemleri, tarım sistemlerini, insan sağlığını ve yerel biyolojik çeşitliliğin ...

İSTİLACI YABANCI BİTKİLERİN ETKİLERİ

İstilacı karakteri taşıyan farklı canlı grupları; ekosistemleri, biyolojik çeşitliliği, çevreyi, hayvan/insan sağlığını ve ekonomiyi tehdit eder konumdadır...

İSTİLACI YABANCI TÜRLER VE İSTİLA SÜREÇLERİ

Bu bölümde yerli tür, egzotik veya yabancı tür ve istilacı yabancı tür kavramları ele alınarak kısa tanımlarına yer verilecektir...